Privacyverklaring Autobedrijf RB

Privacyverklaring Autobedrijf RB

 

Autobedrijf RB b.v. verwerken uw persoonsgegevens – als huidige, voormalige of potentiële klant – in het kader van (het leveren van) onze diensten en producten. Deze Privacyverklaring heeft als doel, om u inzicht te verschaffen in:

 • de omstandigheden wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;
 • de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen; en de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

 

BEGINSELEN

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden.

 

Om uw persoonsgegevens te beschermen, de klantwaarde te verhogen en een verbeterde en veiliger rijervaring te bieden, houden wij ons aan daarbij tevens aan de volgende algemene beginselen:

 

Naleving van wettelijke voorschriften

Het beleid van Autobedrijf RB b.v. is erop gericht om in alle landen waar wij actief zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde Privacywetgeving. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

 

Wettelijke grondslag gegevensverwerking

Autobedrijf RB b.v. verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals toestemming voor de verwerking, uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting die op Autobedrijf RB b.v. rust, of het feit dat Autobedrijf RB b.v. een gerechtvaardigd belang hebben/heeft bij de gegevensverwerking en uw belang dat noopt tot gegevensbescherming niet zwaarder weegt.

 

Evenredigheid

Autobedrijf RB b.v.streven ernaar alleen persoonsgegevens van u te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd.

 

Transparantie

Op uw verzoek zullen wij u voorzien van nadere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen. Deze informatie kan delen uit interne voorschriften en richtlijnen omvatten.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van producten en diensten van Autobedrijf RB in of buiten een voertuig, of bij andere contactmomenten met Autobedrijf RB, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice. De volgende persoonsgegevens kunnen door Autobedrijf RB worden verwerkt:

 

Klantgegevens

 • Contactgegevens (heer/ mevrouw, (voor- achter) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
 • Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);
 • Voertuiggegevens (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
 • Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van Autobedrijf RB producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, ID, Klantenportaal etc.).

 

 

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij de aanschaf, reparaties en het gebruik van andere producten en diensten van Autobedrijf RB, of bij andere contactmomenten met de Autobedrijf RB, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice. De volgende persoonsgegevens kunnen door de Autobedrijf RB worden verwerkt:

 

Klantgegevens

 • Contactgegevens (heer/mevrouw, (voor-/achter-) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
 • Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);
 • Gegevens omtrent het voertuig (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
 • Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van Autobedrijf RB producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo ID, Klantenportaal etc.).

 

DOELEINDEN

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB gebruikt uw Klantgegevens en Voertuig Geregistreerde Gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van Autobedrijf RB producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;
 • om u te informeren over updates of wijzigingen voor Autobedrijf RB producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties, diagnoses en verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen etc.);
 • voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 • om ons aanbod aan en de communicatie met Klanten te evalueren en te verbeteren; en
 • om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB gebruikt uw Klantgegevens en Voertuig Geregistreerde Gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van Autobedrijf RB producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;
 • om u te informeren over updates of wijzigingen voor producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties, diagnoses en verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen etc.);
 • voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 • om ons aanbod aan en de communicatie met Klanten te evalueren en te verbeteren; en
 • om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB kan uw persoonsgegevens, waaronder begrepen voertuiggegevens en omgevingsgegevens, delen met:

 • Ondernemingen die behoren tot de Autobedrijf RB Group
 • De Dealer/Reparateur en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Autobedrijf RB;
 • met leveranciers die diensten aan Autobedrijf RB leveren;
 • met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 • een koper van een (bedrijfs)onderdeel van Autobedrijf RB;
 • een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en
 • aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

 

Autobedrijf RB

Autobedrijf RB b.v. kan uw persoonsgegevens delen met:

 • Ondernemingen die behoren tot de Autobedrijf RB Group;
 • dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Autobedrijf RB;
 • met leveranciers die diensten aan de Autobedrijf RB b.v leveren;
 • met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 • een koper van een van de bij Autobedrijf RB aangesloten dealerbedrijven of erkende reparateurs of een (bedrijfs)onderdeel daarvan;
 • een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en
 • aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

 

Om de doeleinden als hierboven beschreven te kunnen vervullen, kunnen Autobedrijf RB b.v.genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te sturen naar landen buiten de Europese Unie. In zal Autobedrijf RB alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verhandelen, tenzij wij uw toestemming hebben om dit te doen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen ten behoeve van hun marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben voor dergelijke openbaarmakingen.

 

APPLICATIES VAN DERDEN

U hebt wellicht toegang tot applicaties en andere diensten die verbonden zijn met een Volvo voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere voertuigregistratiegegevens naar de derde partij nodig is. Autobedrijf RB b.v.zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruik van persoonsgegevens in dergelijke applicaties of diensten van derden. Wij adviseren u om vóór gebruik van zulke applicaties en diensten zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en eventueel gerelateerde privacy verklaringen) van dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem bij vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door derden rechtstreeks contact op met deze derde partij.

 

COOKIES

Autobedrijf RB b.v.gebruiken cookies op de websites van Autobedrijf RB.

 

Autobedrijf RB cookie beleid

 

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren, maar ook voor marketingdoeleinden kunnen zij worden ingezet. Zulke cookies worden geplaatst door een derde partij, als een social network, en kunnen de personalisering van reclame mogelijk maken. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies of de door deze cookies verzamelde gegevens, omdat wij alleen de exploitant van de website en de website van de Autobedrijf RB zijn. Desondanks informeren wij u graag hierover. Cookies kunnen altijd gecontroleerd en gewist worden. Daarnaast kan u uw browser zo instellen, dat cookies geblokkeerd worden.

 

Autobedrijf RB   kunnen gebruik maken van de volgende sociale netwerk cookies/plugins.

 

De volgende Facebook functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Facebook cookies plaatsen:

 

 • Like Button (De gebruiker kan het item via Facebook Liken)
 • Facebook Delen (stelt de gebruiker in staat om het item op Facebook te delen)
 • Facebook Social Graph (stellen onze websites in staat om bepaalde elementen van Facebook te halen, zoals gebruikersprofiel beelden, openbare Facebook berichten)

 

Klik hier voor Facebook Privacy beleid

 

Klik hier voor informatie over Facebook Cookies

 

De volgende YouTube of Google-functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen en YouTube of Google cookies plaatsen:

 

 • YouTube- video-speler (maakt het bekijken van YouTube-video’s op onze websites mogelijk)
 • YouTube-account log – in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun YouTube-account)
 • Google + 1-knop (stelt de gebruiker om het item te taggen op hun Google+ account)
 • Google log-in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Google-account en interactie te generen met onze website via dat account)

 

Klik hier voor het privacy beleid van Google (geldt ook voor YouTube):

 

De volgende Twitter functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Twitter cookies plaatsen:

 

 • Twitter log-in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Twitter-account en interactie met onze websites te generen via dat account )
 • Twitter delen

 

Klik hier voor Twitter Privacybeleid:

 

De volgende Instagram functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Instagram cookies plaatsen:

 

Instagram log-in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Instagram-account en interactie met onze websites te generen via dat account)

 

Klik hier voor Instagram Privacy beleid:

 

De volgende Pinterest functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of plaatsen Pinterest cookies:

 

 • Pin-it Button (stelt de gebruiker in staat om het item te pinnen op hun Pinterest pagina)

 

Klik hier voor Pinterest Privacy beleid:

 

Als u een dergelijke toestemming aan een derde partij hebt verleend, maar geen marketingmateriaal meer van deze partij wenst te ontvangen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij.

 

BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING

Autobedrijf RB b.v.zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij uit wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen volgt dat deze gegevens langer dienen te worden bewaard.

 

Autobedrijf RB b.v.streven naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

 

GEGEVENSVERWERKING NAMENS ONS

Wij houden de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers en toeleveranciers van Autobedrijf RB b.v.die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden.

 

CONTACT (RECHTEN BETROKKENEN EN INTREKKEN TOESTEMMING)

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, streven wij ernaar dat deze juist en geactualiseerd zijn. Wij zullen trachten om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren.

 

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, inzage, of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via de volgende kanalen:

 

Autobedrijf RB

Zwarte zee 24

3144 DE

Maassluis

rafael@autobedrijfrb.nl

010-2680189

 

Uw verzoek wordt tijdig en op passende wijze in behandeling genomen. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zullen worden onderworpen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. Wanneer het toepasselijke recht voorziet in een administratieve vergoeding voor de naleving van een dergelijk verzoek, kan door Autobedrijf RB een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Indien u niet langer marketingmateriaal wenst te ontvangen, zoals een e-nieuwsbrief, kunt u de instructies opvolgen die in het marketingmateriaal zijn opgenomen. Indien u toestemming heeft verleend voor de ontvangst van marketingmateriaal, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te versturen naar Autobedrijf RB, waarvan de contactgegevens hierboven staan vermeld.

 

 

Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • die betrekking hebben op inzameling en verdere verwerking van bepaalde door het voertuig geregistreerde gegevens;
 • die wij uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze algemene en beleidsvoorwaarden of in het geval van terugroepacties; en
 • die wij uitvoeren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

WIJZIGINGEN

Autobedrijf RB b.v.behouden zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, zullen wij u hierover informeren.

 

Klantenvertellen.nl

Contact

Autobedrijf RB
Zwarte Zee 24
3144 DE Maassluis
T: 010-2680189
info@autobedrijfrb.nl

facebook

Bovag

Nieuwsbanner


Autobedrijf RB

Nieuwsbrief